Välkommen till P&E Fastighetspartner

Vi erbjuder kvalificerade fastighetsrelaterade tjänster som skapar förädlat kapital. Kunskap, engagemang, lokal närvaro och delägarskap är våra framgångsfaktorer.

Senaste nyheterna

30 oktober, 2019

› Tre nya snabbmatsrestauranger till Boglundsängen, Örebro

Fastighets AB Regio har tecknat hyresavtal med tre snabbmatsaktörer i handelsområdet Boglundsängen, norr om centrala Örebro. Under hösten 2019 påbörjas byggnation av tre nya restauranger för Burger King, ChopChop och KFC. De beräknas vara färdigställda till sommaren nästa år.

Läs mer i pressmeddelande här

Läs mer

10 oktober, 2019

› Universitetsprojektet har uppnått LEED Gold

Projektet Linnéuniversitetet Västra i Kalmar har uppnått LEED Gold med 68 poäng efter slutbesiktningen.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett amerikanskt certifieringssystem som gör det möjligt att jämföra miljöprestanda internationellt. Med LEED kan alla typer av byggnader certifieras och för nyproducerade kommersiella fastigheter bedöms en byggnads miljöprestanda utifrån sex områden:

Location and transport
Sustainable sites
Water Efficiency
Energy and Atmosphere
Materials and resources
Indoor Environmental Quality

LEED kan användas i projekt för att skapa byggnader med hög miljöprestanda. Visionen bakom LEED är att ”gröna byggnader” positivt ska påverka hälsan och livet för allt levande inom en generation. Inom respektive område kan poäng samlas och betygsnivåerna som går att uppnå är Ceritierad, Silver, Guld och Platina.

Ni kan också läsa mer om projektets hållbarhetstänk på Skanskas webbsida här.

Läs mer