Välkommen till P&E Fastighetspartner

Vi erbjuder kvalificerade fastighetsrelaterade tjänster som skapar förädlat kapital. Kunskap, engagemang, lokal närvaro och delägarskap är våra framgångsfaktorer.

Senaste nyheterna

26 augusti, 2019

› P&E rekryterar i Jönköping

P&E växer och rekryterar nu en kommersiell uthyrare, en teknisk förvaltare och en fastighetstekniker till vårt kontor i Jönköping.

Läs mer om tjänsterna och ansök nedan:

Kommersiell uthyrare

Teknisk förvaltare

Fastighetstekniker

Läs mer

23 augusti, 2019

› Ett första spadtag för Norden, Kalmar

Idag har ett första spadtag för Norden Machinerys nya lokaler i Snurrom, Kalmar tagits. På plats var ca 180 av Nordens anställda samt representanter från Kalmar kommun, entreprenörer och P&E.

Nordens VD Thomas Johansson tog först till orda och passade på att tacka alla som har sett till att en ny fabrik nu kan börja byggas. Sedan sa P-O Persson, ägare och VD P&E, några ord om att det är inspirerande att få bygga en ny industrifastighet i Kalmar, när det mest har byggts bostäder och handel här de senaste åren, vilket också Johan Persson, Kalmar kommun, instämde i. Johan fortsatte med att berätta om hur mycket industrin i Kalmar har vuxit de senast åren.

Därefter tog de tre ett gemensamt spadtag, som avslutades med att en av Nordens anställda blåste fanfar i en glastrumpet. En signal för att bygget nu är igång.

Efter spadtag och fanfar bjöds det på lunch och mingel för alla gäster, som varit med under ceremonin.

Läs mer