Retail

Vi arbetar med allt från att identifiera attraktiva och nyskapande etableringsmöjligheter, helhetsuppdrag för börsnoterade fastighetsbolag till ansvar för daglig drift, uthyrning och centrumledning. Fastigheterna som ligger under vårt ansvar har alla en tydlig inriktning på handel, både big-box enheter och gallerior.

Här kan ni läsa om våra befintliga kunduppdrag, om vilka vi är som arbetar inom Retail på P&E Fastighetspartner och vilka tjänster vi kan erbjuda. Vi skräddarsyr uppdraget efter varje fastighetsägares behov med stort engagemang, lyhördhet och kompetens.

KunduppdragTjänsterVåra medarbetare

hansa.jpg